Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání osadního výboru Pěkov – 03/2013

20. 6. 2013

Výledky voleb do Osadního výboru Pěkov, které se  uskutečnily 10. a 11. října 2014

1. Ing. Norbert Marel - 112 hlasů

2. Vladimír Vacek - 102 hlasů

3. Ivan Konečný - 96 hlasů

4. - 5. - Zdeněk Kaufman - 95 hlasů

             Michal Kozár - 95 hlasů

6. Milan Kozár - 92 hlasů

7. Milan Rejchrt - 47 hlasů

Sčítací komise doporučuje zastupitelstvu města jmenovat za členy Osadního výboru Pěkov prvních pět kandidátů.

Výledky voleb do Osadního výboru Pěkov, které se  uskutečnily 10. a 11. října 2014

1. Ing. Norbert Marel - 112 hlasů

2. Vladimír Vacek - 102 hlasů

3. Ivan Konečný - 96 hlasů

4. - 5. - Zdeněk Kaufman - 95 hlasů

             Michal Kozár - 95 hlasů

6. Milan Kozár - 92 hlasů

7. Milan Rejchrt - 47 hlasů

Sčítací komise doporučuje zastupitelstvu města jmenovat za členy Osadního výboru Pěkov prvních pět kandidátů.

 
Datum: 31.května 2013 od 19,00 hodin                    
 
Přítomni:    Ing.Marel, p.Biško, p.Kozár, p.Vacek
Omluveni:   p.Friml, p.Kaufman, Mgr. Škop - místostarosta
Hosté:         p.Denygr
 
Program jednání:
 
1)      Revitalizace prostoru kolem bývalé školy, cesta k Vackovým 
OV Pěkov seznámil přítomné občany se svými návrhy na revitalizaci prostoru kolem
bývalé školy, úpravě mostku a cesty k Vackovým.
 
       2) Navýšení mandátního účtu z rezervy TS na nátěr fasády býv. školy
OV Pěkov žádá o navýšení mandátního účtu z rezervy TS na nátěr fasády bývalé školy.
Alokovaná částka na nátěr fasády je podle názoru OV Pěkov podhodnocena.
 
       3) Úřední dny vedení města v býv. škole v Pěkově   
OV Pěkov oznamuje, že úřední dny v Pěkově se uskuteční vždy v pondělí od 9,00 do 10,00
hodin dopoledne a odpoledne od 16,00 do 17,00 hodin v těchto termínech :
- 17.června
- 15.července
- 12.srpna
- 30.září
- 14.října
- 11.listopadu
-   9.prosince
 
 Zúčastní se jich starostka Mgr.Jenková a místostarosta Mgr.Škop.
 
        4) Odvolání předsedy OV Pěkov    
OV Pěkov nesouhlasí s odvoláním svého předsedy ing. Norberta Marela. Důvody odvolání,
které uvedla starostka Mgr.Ida Jenková, považuje za neopodstatněné.
OV Pěkov navrhuje předat žádost k přezkoumání důvodů kontrolnímu výboru zastupitelstva.
Na základě verdiktu KV ZM OV Pěkov navrhne další řešení.
OV Pěkov zastává názor, že by ve stejném složení měl dokončit volební období.
 
         5) Návrh na změnu pravidel svolávání OV 
OV Pěkov navrhuje změnu pravidel v termínu svolávání osadních výborů. Nejméně však
jednou za 2 měsíce, nebo podle potřeby. V minulém zápise 02/2013 také uvedeno, RM ne-
reagovala a ponechala bez odpovědi.
 
         6) Ostatní
 Příští jednání OV Pěkov zatím není plánováno.
 
  
Zapsal: Vladimír Vacek                                                                  Schválil: Milan Kozár
Pěkov, 31.května 2013